ผลงานติดตั้งเครื่องเสียง Mercedes-Benz E250

รถยนต์ Mercedes-Benz E250 อัพเกรดติดตั้งอุปกรณ์ติดรถยนต์เพิ่มเติม ด้วยการติดตั้งกล้องมองหลัง UA-View D1 กล้องมองหลังคุณภาพสูง เลนส์กว้าง มีเส้นกะระยะการชน และกันน้ำ 100% เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการจอดถอยรถ และติดตั้งเพิ่มกล้องบันทึกภาพยามขับขี่ แบบติดหน้ารถ เพื่อบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที เช่น บันทึกภาพอุบัติเหตุในระหว่างขับรถ เพื่อให้สามารถนำภาพดังกล่าวมาใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น

รถยนต์ Mercedes-Benz E250Mercedes-Benz E250 ติดตั้งกล้องมองหลัง และกล้องบันทึกเหตุการณ์หน้ารถ

กล้องบันทึกเหตุกาณ์ติดหน้ารถกล้องบันทึกเหตุการณ์ บันทึกภาพอุบัติเหตุ แบบติดหน้ารถ

กล้องมองหลัง กล้อง UA-Viewกล้องมองหลังติดรถยนต์ UA-View D1 กันน้ำ 100%

สัญญาณภาพจากกล้อง UA-Viewสัญญาณภาพจากกล้องมองหลัง UA-View D1

รายการติดตั้ง

  • กล้องมองหลัง UA-View D1
  • กล้องบันทึกอุบัติเหตุ

รวมภาพผลงานการติดตั้ง