ตะแกรงซับวูฟเฟอร์ JL Audio SGR-10TW3

JL Audio SGR-10TW3 ตะแกรงเหล็กครอบหน้าดอกซับวูฟเฟอร์ขนาด 10 นิ้ว ออกแบบมาสำหรับใช้ร่วมกันกับซับวูฟเฟอร์แบบบาง JL Audio รุ่น 10TW3 ด้วยตะแกรงเหล็กที่ดีไซน์เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของดอกลำโพง รวมถึงในด้านของคุณภาพเสียงเบสที่ดี ให้การกระจายเสียงได้รอบทิศทาง โดยไม่ทำให้เกิดการผิดเพี้ยน

ตะแกรงครอบซับวูฟเฟอร์ JL Audio SGR-10TW3
ตะแกรงซับวูฟเฟอร์ JL Audio SGR-10TW3
ตะแกรงเหล็กครอบซับวูฟเฟอร์ JL Audio SGR-10TW3
ตะแกรงซับวูฟเฟอร์ JL Audio SGR-10TW3