ตะแกรงซับวูฟเฟอร์ JL Audio SGR-10W6v2/v3

JL Audio SGR-10W6v2/v3 ตะแกรงครอบหน้าซับวูฟเฟอร์แบบตะแกรงเหล็ก ผลิตจากเหล็กเนื้อดี แข็งแรงทนทน ใช้สำหรับครอบป้องกันความเสียหายซึ่งอาจเกิดกับหน้าดอกซับ ออกแบบมาใช้กับซับวูฟเฟอร์ JL Audio 10W6 ในรุ่น V2 และ V3 (10W6v2/10W6v3) โดยเฉพาะ สามารถล็อคครอบเข้ากับหน้าดอกซับวูฟเฟอร์ได้อย่างพอดี

JL Audio SGR-10W6v2
ตะแกรงครอบหน้าซับวูฟเฟอร์ สำหรับซับวูฟเฟอร์ JL Audio รุ่น 10W6v3 และ 10W6v2

JL Audio SGR-10W6v2/v3 Detail

The quality engineering job by JL Audio doesn’t stop with their legendary subwoofers and enclosures. This steel-mesh grille fits over 10″ W6v2 and W6v3 subs, adding a clean, refined look. It protects the subs from accidental damage, yet gives the surrounds proper clearance for pumping out great-sounding bass.

JL Audio SGR-10W6v2/v3
ตะแกรงซับวูฟเฟอร์ JL Audio SGR-10W6v2/v3

JL Audio SGR-10W6v2/v3?Features

Overview: The JL Audio SGR-10W6v2 is a black, steel, mesh 10″ subwoofer grille designed to fit 10″ W6 JL Audio subwoofers (v2 or v3). The grille fits between the subwoofer’s surround and plastic concealing ring (there are no screws, clamps or extra hardware needed to attach the grille).