ผลงานติดตั้งเครื่องเสียง Mercedes-Benz E350

ยามเดินทาง เราย่อมต้องการขับรถอย่างผ่อนคลาย ต้องการ ความสุขจากดนตรี ที่เราฟัง ต้องการความชุ่มฉ่ำ จากเสียงหวาน ๆ กังวานๆ ติดตั้งเครื่องเสียงแล้วก็ไม่อยากให้รถเสียหาย เบนซ์คันนี้เลือกใช้ processor Alpine pxe 0850 กับวิทยุเดิม และ ติดตั้งแหลม JL รุ่นใหญ่ ZR100-ct เพิ่มเพื่อ อัพเกรดเสียงให้กับลำโพงเดิมรถ และอัพเกรดเพิ่มอีกจุด ด้วยการ modifiy passive ให้ลำโพงคู่หน้า ทั้งหมดนี้เข้าระบบกับแอมป์หลอด butler รุ่น 575 

ติดตั้งเครื่องเสียง Mercedes-Benz E350

Processer Alpine pex-0850s

Processer Alpine pex-0850s

แดมป์ประตู

แอมป์ Butler 575

ปรึกษาเรื่องเครื่องเสียง ทักไลน์ @thevociebkk #เพราะเราขายเสียง โทร 02 3005597

รายการติดตั้งเครื่องเสียง

  1. Processer Alpine pex-0850s
  2. แหลม JL zr100-ct
  3. Modify passive คู่หน้า
  4. แดมป์ประตู
  5. แอมป์ Butler 575

ภาพผลงานการติดตั้งเครื่องเสียง