ผลงานติดตั้งเครื่องเสียง Nissan Fairlady Z

Nissan Fairlady 350Z อัพเกรดระบบเสียง พร้อมเพิ่มกล้องมองหลังเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้รถ โดยในด้านระบบเสียงเลือกเปลี่ยนชุดลำโพงคู่หน้าและหลังของรถ ด้วยลำโพงแบรนด์คุณภาพอย่าง JL Audio รุ่น C3-650 จำนวน 2 คู่ เป็นลำโพงที่ออกแบบมาให้เลือกใช้ติดตั้งเป็นลำโพงแยกชิ้น หรือจะรวมชิ้นก็ได้ และเพิ่มชุดซับวูฟเฟอร์ JL Audio รุ่น 10W0v3-4 อีกหนึ่งดอก ติดตั้งลำโพงหน้า-หลังซับวูฟเฟอร์ พร้อมทั้งแดมป์แผงประตู 2 บ้านหน้า แผงหลัง และในตู้ซับด้วยแดมป์ Gribz ส่วนกล้องมองหลังเลือกใช้กล้อง UA-View D1 กล้องคุณภาพเลนส์กว้าง พร้อมเส้นกะระยะการชน ที่สามารถใช้งานมองได้ชัดทั้งกลางวันและกลางคืน พร้อมทั้งกันน้ำ 100% แถมด้วยการรับประกันถึง 3 ปีเต็ม

ผลงานติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Nissan Fairlady 350ZNissan Fairlady 350Z อัพเกรดเครื่องเสียง พร้อมติดตั้งเพิ่มกล้องมองหลัง

แดมป์แผงประตูด้วย Damp Gribzแดมป์แผงประตูคู่หน้า ด้วย Damp Gribz

ลำโพงเสียงแหลมคู่หน้า JL Audio C3-650ลำโพงคู่หน้า JL Audio C3-650 ติดตั้งลงตำแหน่งลำโพงเสียงแหลมเดิมของรถ

ลำโพงเสียงกลางคู่หน้า JL Audio C3-650ลำโพงเสียงกลาง JL Audio C3-650 ขนาด 6.5 นิ้ว ติดตั้งตำแหน่งเดิมที่บริเวณแผงประตูของรถ

ซับวูฟเฟอร์ JL Audio 10W0v3-4ติดตั้งเพิ่มซับวูฟเฟอร์ JL Audio 10W0v3-4 ขนาด 10 นิ้ว 1 ข้าง

ติดตั้งลำโพงคู่หลัง พร้อม Damp Gribz ที่แผงหลัง ติดตั้งลำโพงคู่หลัง JL Audio C3-650 พร้อมแดมป์แผงหลัง และตูซับวูฟเฟอร์

ลำโพงคู่หลัง และซับวูฟเฟอร์ JL Audioลำโพงคู่หลัง และซับวูฟเฟอร์ JL Audio หลังติดตั้งเสร็จ

ลำโพงคู่หลัง JL Audio C3-650ลำโพงกลางแหลม JL Audio C3-650 คู่หลัง หลังติดตั้งเสร็จ

กล้องมองหลัง UA-View D1กล้องมองหลัง UA-View D1 กันน้ำ 100%

ภาพจากกล้องมองหลัง UA-View D1สัญญาณภาพจากกล้องมองหลัง UA-View D1

รายการชุดเครื่องเสียง

  • ลำโพงคู่หน้า JL Audio C3-650
  • ลำโพงคู่หลัง JL Audio C3-650
  • ซับวูฟเฟอร์ JL Audio 10W0v3-4
  • Damp Gribz 2บานหน้า, ลำโพงหลัง, ในตู้ซับ
  • กล้องมองหลัง UA-View D1

ภาพผลงานการติดตั้งเครื่องเสียง