ลำโพง Morel Maximo Ultra 602 Coax 2-way

Morel Maximo Ultra 602 Coax ลำโพงกลางแหลมรวมชิ้น ขนาดเสียงกลาง ขนาด 6.5 นิ้ว แหลมเป็นซอฟท์โดม กำลัง 80 watts RMS / 160 watts peak ความถึ่ 91 db ตอบสนองตั้งแต่ 55-20,000 Hz.

ลำโพง Morel Maximo Ultra 602 Coax 2-way

Morel Maximo Ultra 602 Coax

Morel Maximo Ultra 602 Coax 6-1/2″ 2-way car speakers

  • Morel Maximo Ultra 602 Coax 6.5″ 80W RMS Maximo Ultra Series 2-Way Coaxial Speakers
  • 2-way 6-1/2″ speakers (pair)
  • Treated paper composite woofer cone with butyl rubber surround
  • Soft dome textile tweeter
  • Mounting depth: 2-5/16″