ผลงานติดตั้งเครื่องเสียง Chevrolet Cruze

รถยนต์?Chevrolet Cruze อัพเกรดระบบเสียงให้ดีขึ้น ด้วยการเลือกเปลี่ยนชุดลำโพงคู่หน้าของรถ ด้วยลำโพง?Pioneer TS-G1605C ลำโพงกลางแหลมแยกชิ้น เสียงกลางขนาด 6 นิ้ว เลือกอัพเกรดแบบง่ายๆ ติดตั้งรวดเร็ว และราคาประหยัด ติดตั้งลงตำแหน่งเดิมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเสียงแหลมที่ตำแหน่งเสา A และเสียงกลางที่แผงประตู ติดตั้งแล้วงานเรียบร้อย คงบุคลิกเดิมๆ ของรถ แต่คุณภาพเสียงดีขึ้นแบบฟังได้ชัดเจน ฟังเพลงสนุกไพเราะกว่าที่เคย

Chevrolet Cruze อัพเกรดคุณภาพเสียงด้วยชุดลำโพงชุดใหม่Chevrolet Cruze อัพเกรดคุณภาพเสียงด้วยการติดตั้งลำโพงคู่หน้าชุดใหม่

แหล่งกำเนิดเสียงเดิมของระบบแหล่งกำเนิดเสียงของระบบยังคงเป็นวิทยุเดิมๆ จากโรงงาน

ลำโพงเสียงแหลมคู่หน้าลำโพงเสียงแหลมคู่หน้า?Pioneer TS-G1605C ติดตังที่ตำแหน่งเสา A เดิมของรถ

ลำโพงเสียงกลางคู่หน้าลำโพงเสียงกลางคู่หน้า?Pioneer TS-G1605C ขนาด 6 นิ้ว ลงตำแหน่งเดิมที่แผงประตูของรถ