ลำโพง DLS Reference R5A

ลำโพง DLS R5A

DLS Reference R5A?ลำโพงกลางแหลมแยกชิ้น 2 ทาง เสียงกลางกรวยกระดาษขนาด 5 นิ้ว พร้อมแหลมโดมไหม ขนาด 1 นิ้ว พร้อม Passive Crossover กำลัง 80 Watts RMS / 120 Watts Peak ความไวสูงถึง 93 dB ตอบสนองความถี่ตั้งแต่ 55 – 20,000 …

Read More