Pioneer TS-G1605C

ลำโพง Pioneer TS-G1605C

Pioneer TS-G1605C ลำโพงที่ออกแบบให้ติดตั้งง่ายเหมาะกับช่องลำโพงที่มีขนาดมาตรฐาน ซึ่งเป็นแบบแยกชิ้นขนาด 6½” แบบ 2 ทาง ตอบสนองความถี่ 26-27,000 Hz นอกจากนี้กรอยลำโพงเสียงทุ้มทำจาก IMPP Composite Cone และขอบทำจาก Rubber coated surround ทนทานต่อการใช้งานอีกด้วย

Read More
Pioneer TS-C600IN

ลำโพง Pioneer TS-C600IN

Pioneer TS-C600IN ลำโพงแยกชิ้น ขนาด 6″ แบบ 2 ทาง ขนาด 350 วัตต์ กรวยลำโพงเสียงทุ้มทำจาก GLASS FIBER INTERLACED IMPP ขอบลำโพงทำจาก Urethane ส่วน Tweeter เป็นแบบ Semi Hard Dome กรวย Tweeter ทำจากวัสดุ PI พร้อมชุดอุปกรณ์ติดตั้งให้เลือกหลายแบบ

Read More