ลำโพง Morel Maximo Ultra 602 2-Way

Morel Maximo Ultra 602 ลำโพงกลางแหลมแยกชิ้น ขนาดเสียงกลาง ขนาด 6.5 นิ้ว แหลมเป็นซอฟท์โดม กำลัง 90 watts RMS / 180 watts peak ความถึ่ 90.5 db ตอบสนองตั้งแต่ 50-20,000 Hz.

ลำโพง Morel Maximo Ultra 602 2-Way

Morel Maximo Ultra 602

Morel Maximo Ultra 602 6-1/2″ Car Audio component speaker system

  • Maximo Ultra 602 – Morel 6.5″ 90W RMS Maximo Ultra Series 2-Way Component Speakers System
  • 6-1/2″ treated paper composite woofer cone with butyl rubber surround
  • 1″ soft dome textile tweeter
  • External Morel Crossover Resolution (MXR) crossover
  • Woofer mounting depth: 2-3/8″

ลำโพง Morel Maximo Ultra 602 2-Way

ลำโพง Morel Maximo Ultra 602 2-Way

[youtube code=”CamH0ia8xCY” width=”645″ height=”400″ align=”aligncenter”]